Στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, ανταποκριθήκαμε θετικά στην πρόταση να συμμετέχουμε στην εθελοντική αιμοδοσία, που θα πραγματοποιηθεί στο σχολικό συγκρότημα που στεγάζεται το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2022 και την ευθύνη της διαδικασίας θα έχει το Κέντρο αίματος – Αιμοδοσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όποιον επιθυμεί και όχι αποκλειστικά για τους καταρτιζόμενους του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.