Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.
Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.

Ανακοινώσεις για υποβολή προσφορών και διαγωνισμούς

Η χρηματοδότηση για τη λειτουργία των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) γίνεται με εθνικούς δημόσιους πόρους, για τους οποίους το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) έχει αναλάβει τη διαχείριση, ως τελικός δικαιούχος.

Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, στην παρούσα ιστοσελίδα προβαίνει στην ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς προμηθευτές για την υποβολή οικονομικών προσφορών για ανάθεση προμηθειών καθώς και προκηρύξεων μειοδοτικών διαγωνισμών που διενεργεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για προμήθειες που αφορούν το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.

Οι δαπάνες γενικά αφορούν:

  • Προμήθειες για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών καθώς και υλικά εκπαίδευσης.
  • Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού, ύστερα από σχετική έγκριση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
  • Συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, ύστερα από σχετική έγκριση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης Ζαχαροπλαστικής

Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή να καταθέσει την οικονομική προσφορά του από τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 έως την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00, η…

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης Αρτοποιίας

Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή να καταθέσει την οικονομική προσφορά του από τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 έως την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00, η…

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης της ειδικότητας Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης

Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή να καταθέσει την οικονομική προσφορά του από τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 έως την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00, η…

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας εργαστηρίων

Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή να καταθέσει την οικονομική προσφορά του από τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 έως την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00, η…

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια φορητών ΗΥ και βιντεοπροβολέων

Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή να καταθέσει την οικονομική προσφορά του από την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 έως την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 20:00,…

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για αναλώσιμα υλικά εργαστηρίου Φωτογραφίας

Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή να καταθέσει την οικονομική προσφορά του έως τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020 και ώρα 19:00, εγγράφως σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία (Σχολικό συγκρότημα ΕΠΑΛ…

Ιστορικό

Πρόσφατες Δράσεις

Ημερολόγιο 2023

Οι πρόσφατες αφίσες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Που θα μας βρείτε;

Συγκρότημα ΕΠΑΛ Μεσολογγίου

Καλέστε μας

26310 50100, 50101

Έχετε απορίες;

iekmesol@sch.gr