Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.
Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.

Διαδικασία αυτοαξιολόγησης Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου

Για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης, το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου έχει προχωρήσει στην εφαρμογή διαδικασίας αυτοαξιολόγησης.

Η αυτοαξιολόγηση που εφαρμόζουμε βασίζεται μεταξύ άλλων και στα αποτελέσματα έρευνας μεταξύ των εκπαιδευτών και των καταρτιζόμενων. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, εφαρμόζεται συμπλήρωση ερωτηματολογίων, από εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους.

Συγκεκριμένα, με τη λήξη κάθε εξαμήνου ζητείται η συμπλήρωση ερωτηματολογίων, επώνυμα από τους εκπαιδευτές και ανώνυμα από τους καταρτιζόμενους στο πλαίσιο αυτοαξιολόγησης της παρεχόμενης κατάρτισης για κάθε ειδικότητα/τμήμα ξεχωριστά. Επίσης, στο τέλος του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης ζητείται επιπλέον και η συμπλήρωση ερωτηματολογίων, ανώνυμα από εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους στο πλαίσιο αυτοαξιολόγησης της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας του Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου.

Στόχος των παραπάνω, είναι η συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από τη Διοίκηση του Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου για το μελλοντικό σχεδιασμό και την αναβάθμιση του επιπέδου αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης.

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια είναι εμπιστευτικά, συλλέγονται και φυλάσσονται στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ. Καταστρέφονται μετά τη συμπλήρωση ενός έτους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Που θα μας βρείτε;

Συγκρότημα ΕΠΑΛ Μεσολογγίου

Καλέστε μας

26310 50100, 50101

Έχετε απορίες;

iekmesol@sch.gr