Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.
Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.

ΤΡΕΧΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2020Β

Τη Δευτέρα 05/10/2020, αναμένεται να ξεκινήσουν τα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2020Β.
Θα ανακοινωθεί έγκαιρα, το νέο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του εξαμήνου.

Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη εκπαιδευτών

Δημοσιεύθηκε από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ για το χειμερινό εξάμηνο 2019Β και το εαρινό εξάμηνο 2020Α.

Μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ τη σχετική ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Υποβολή δικαιολογητικών μετά την πρόσληψη

Μετά την επιλογή τους οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές οφείλουν:

Να υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου, στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία τους ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις.

Στο Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου, για τη βέλτιστη οργάνωση της διαδικασίας των αναθέσεων και του προγραμματισμού της κατάρτισης, οι εκπαιδευτές καλούνται να υπογράψουν και το έντυπο "Αποδοχή ανάληψης μαθημάτων".

Να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων και τρόπου αμοιβής. Ο τρόπος αμοιβής δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Οι εκπαιδευτές οι οποίοι είναι παράλληλα ελεύθεροι επαγγελματίες αμειβόμενοι με Τ.Π.Υ., να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 αναφορικά με το αν εμπίπτουν ή δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 39.

Επίσης, για τη διασφάλιση των ατομικών στοιχείων απαιτούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας
 • Εκτύπωση ατομικών στοιχείων από το taxis
 • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ, ΑΜ ΙΚΑ (και αν υπάρχουν ΑΜ ΤΣΑΥ, ΑΜ ΤΜΕΔΕ)
 • Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας, με πρώτο δικαιούχο τον εκπαιδευτή
 • Πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Γενικές οδηγίες για τη διαδικασία της κατάρτισης

Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, στο πλαίσιο βέλτιστης οργάνωσης της κατάρτισης και γενικότερα για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης, έχει δημιουργήσει έναν ενημερωτικό οδηγό για τους εκπαιδευτές.

Μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ τον Ενημερωτικό Οδηγό Εκπαιδευτών.

Ωριαία αντιμισθία

Η ωριαία αμοιβή των εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουν σε Δημόσιους φορείς γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης, όπως Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), έχει καθοριστεί με την αριθ. πρωτ. 2/106902/0022/10-12-2013 ΚΥΑ (ΑΔΑ: ΒΙ63Η-68Ε).

Μπορείτε να τη δείτε πατώντας εδώ.

Χρήσιμα έντυπα

Για την πρόσληψη
 • Αποδοχή ανάληψης μαθημάτων (doc - pdf)
 • Δήλωση ατομικών στοιχείων (doc - pdf)
 • Δήλωση των δημοσίων υπαλλήλων (doc - pdf)
 • Δήλωση όσων αμείβονται με ΤΠΥ,
  ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις
  του του Ν.4387/2016 (doc - pdf)
 • Δήλωση όσων αμείβονται με ΤΠΥ,
  ότι εμπίπτουν στις διατάξεις
  του του Ν.4387/2016 (doc - pdf)
Για την κατάρτιση
 • Προγραμματισμός Ύλης (doc - pdf)
 • Δήλωση σημειώσεων (doc - pdf)
 • Αίτηση για μάθημα εκτός ΙΕΚ (doc - pdf)
 • Αίτημα εργαστηριακών υλικών (doc - pdf)
 • Έντυπο Θεμάτων Εξέτασης (doc - pdf)
Γενικής χρήσης
 • Αίτηση γενικής χρήσης (doc - pdf)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (doc - pdf)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Που θα μας βρείτε;

Συγκρότημα ΕΠΑΛ Μεσολογγίου

Καλέστε μας

26310 50100, 50101

Έχετε απορίες;

iekmesol@sch.gr