Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.
Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.

ΤΡΕΧΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2021Α

Τη Δευτέρα 01/03/2021, ξεκινούν τα μαθήματα για το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης 2021Α.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.
Ελπίζουμε αυτή να είναι η τελευταία φορά που ξεκινάει ένα εξάμηνο με εξ αποστάσεως διδασκαλία λόγω πανδημίας και η εξέλιξή της να επιτρέψει την έγκαιρη επιστροφή με φυσική παρουσία στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια.

Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη εκπαιδευτών

Μετά την ψήφιση του Νόμου 4692/2020 και τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ 111/τ.Α'/12.06.2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο Άρθρο 55, "Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης - Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης", στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διδάσκουν Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίοι εντάσσονται στο «Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.». Δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατώντας εδώ.

Ο Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. που αναφέρεται στην αριθ. K1/104717/10.08.2020 (ΦΕΚ 3393/τ.Β'/13.08.2020), περιγράφει τις διαδικασίες ένταξης, μοριοδότησης και πρόσληψης εκπαιδευτών. Δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατώντας εδώ.

Η πλατφόρμα του Μητρώου βρίσκεται στη διεύθυνση: https://mitrooiek.minedu.gov.gr

Υποβολή δικαιολογητικών μετά την πρόσληψη

Μετά την επιλογή τους οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές οφείλουν:

Να υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου, στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία τους ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις.

Στο Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου, για τη βέλτιστη οργάνωση της διαδικασίας των αναθέσεων και του προγραμματισμού της κατάρτισης, οι εκπαιδευτές καλούνται να υπογράψουν και το έντυπο "Αποδοχή ανάληψης μαθημάτων".

Να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων και τρόπου αμοιβής. Ο τρόπος αμοιβής δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Οι εκπαιδευτές οι οποίοι είναι παράλληλα ελεύθεροι επαγγελματίες αμειβόμενοι με Τ.Π.Υ., να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 αναφορικά με το αν εμπίπτουν ή δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 39.

Επίσης, για τη διασφάλιση των ατομικών στοιχείων απαιτούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας
 • Εκτύπωση ατομικών στοιχείων από το taxis
 • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ, ΑΜ ΙΚΑ (και αν υπάρχουν ΑΜ ΤΣΑΥ, ΑΜ ΤΜΕΔΕ)
 • Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας, με πρώτο δικαιούχο τον εκπαιδευτή
 • Πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Διευκρίνηση
Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί και μπορούν να αντληθούν από το Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ., δεν είναι αναγκαίο να προσκομιστούν εκ νέου.

Γενικές οδηγίες για τη διαδικασία της κατάρτισης

Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, στο πλαίσιο βέλτιστης οργάνωσης της κατάρτισης και γενικότερα για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης, έχει δημιουργήσει έναν ενημερωτικό οδηγό για τους εκπαιδευτές.

Μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ τον Ενημερωτικό Οδηγό Εκπαιδευτών.

Ωριαία αντιμισθία

Η ωριαία αμοιβή των εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουν σε Δημόσιους φορείς γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης, όπως Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), έχει καθοριστεί με την αριθ. πρωτ. 2/106902/0022/10-12-2013 ΚΥΑ (ΑΔΑ: ΒΙ63Η-68Ε).

Μπορείτε να τη δείτε πατώντας εδώ.

Χρήσιμα έντυπα

Για την πρόσληψη

Οι εκπαιδευτές μετά την πρόσληψή τους και για τη δημιουργία της σύμβασής τους, θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα, τα παρακάτω:
Α. Τα ατομικά τους στοιχεία
Β. Το καθεστώς απασχόλησης, κατά την πρόσληψη
Γ. Τον τρόπο πληρωμής τους

Για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης από τους εκπαιδευτές, το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των στοιχείων της δήλωσης.

Για τη συμπλήρωση πατήστε εδώ

Για την κατάρτιση
 • Προγραμματισμός Ύλης (doc - pdf)
 • Δήλωση σημειώσεων (doc - pdf)
 • Αίτηση για μάθημα εκτός ΙΕΚ (doc - pdf)
 • Αίτημα εργαστηριακών υλικών (doc - pdf)
 • Έντυπο Θεμάτων Εξέτασης (doc - pdf)
Γενικής χρήσης
 • Αίτηση γενικής χρήσης (doc - pdf)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (doc - pdf)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Που θα μας βρείτε;

Συγκρότημα ΕΠΑΛ Μεσολογγίου

Καλέστε μας

26310 50100, 50101

Έχετε απορίες;

iekmesol@sch.gr