Ένα χρήσιμο δώρο – ενθύμιο από το σχέδιο κινητικότητας που υλοποιήσαμε στη Νάπολη στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, για να σας “συνοδεύουμε” στον καθημερινό σας καφέ.