Καλούνται οι καταρτιζόμενες, που είναι ήδη εγγεγραμμένες και παρακολοθούν τις ειδικότητες Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ ή Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο σχέδιο κινητικότητας του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.

Το σχέδιο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2021, με τίτλο “Ανάπτυξη κρίσιμων βασικών ικανοτήτων και εργασιακής εμπειρίας για την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας αποφοίτων” (2021-1-EL01-KA122-VET-000030846), που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί το διάστημα από 29/04/2022 έως 13/05/2022, στη Νάπολη (Ιταλία).

Δικαίωμα συμμετοχής

Εξαιτίας των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19που ισχύουν δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι καταρτιζόμενες που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους έναντι του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και οι καταρτιζόμενες που έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου τριμήνου.

Διαδικασία και προθεσμία υποβολής αίτησης

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου που υπάρχει στα συνημμένα αρχεία και η αποστολή του με email στο erasmus-iekmes@sch.gr

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 07-03-2022 μέχρι 20-03-2023.

Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων

Μετά τη συγκέντρωση όλων των αιτήσεων, θα γίνει κατάταξη δικαιούχων και επιλαχόντων αποκλειστικά με βάση τα παρακάτω διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια:

  • Γενικός Μέσος Όρος επίδοσης των προηγουμένων εξαμήνων: 30%
  • Προέλευση από ομάδες πληθυσμού με λιγότερες ευκαιρίες για ενσωμάτωση: 20%
  • Το επίπεδο γνώσης Αγγλικών ή της επίσημης γλώσσας της χώρας του φορέα υποδοχής (Β2 = 1, C1 = 2, C2 = 3) : 20%
  • Ιδιότητα ανέργου (για Α-μέχρι 3 έτη = 1, Β-μέχρι 5 έτη = 2, Γ-πάνω από 5 έτη = 3) : 15%
  • Ο αριθμός παρουσιών κατάρτισης (Ώρες κατάρτισης – αριθμός απουσιών) των προηγουμένων εξαμήνων: 15%

Για την αποφυγή συγκρούσεων, σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνεται κλήρωση, ενώ η τελική κατάταξη θα είναι στη διάθεση κάθε υποψηφίου.

Συνημμένα αρχεία