Κατηγορία πρότασης

Βασική Δράση 1 – Κινητικότητα
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση KA1

Τίτλος σχεδίου κινητικότητας

Ανάπτυξη κρίσιμων βασικών ικανοτήτων και εργασιακής εμπειρίας για την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας αποφοίτων

Περίοδος υλοποίησης σχεδίου

Σεπτέμβριος 2021 – Μάρτιος 2023

Φορείς και χώρες υποδοχής

Περίληψη σχεδίου

Ομάδες στόχος για να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή κινητικότητα την τρέχουσα περίοδο, είναι ομάδες σπουδαστών των ειδικοτήτων Αισθητικής/Κομμωτικής και Μαγειρικής/Ζαχαροπλαστικής, που αφενός σήμερα έχουν αυξημένη επαγγελματική ζήτηση και αφετέρου έχουν το μεγαλύτερο συνολικά αριθμό σπουδαστών στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου σε σχέση με άλλες.

Πιο συγκεκριμένα οι ροές θα πραγματοποιηθούν στη Νάπολη και την Μπολόνια, στην Ιταλία. Έχει επιλεγεί η συνεργασία μας με οργανισμούς υποδοχής που έχουν σημαντική εμπειρία, στην υλοποίηση προγραμμάτων σε αυτές τις ειδικότητες. Έχει σχεδιαστεί τόσο η παρακολούθηση σεμιναρίων αλλά και η εργαστηριακή-πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών μας, σε αντίστοιχους επαγγελματικούς χώρους.

Αποτέλεσμα αξιολόγησης

Αναμένεται.