Κατηγορία πρότασης

Βασική Δράση 1 – Κινητικότητα
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση KA1

Στοιχεία σχεδίου κινητικότητας

Κωδικός προγράμματος: 2022-1-EL01-KA122-VET-68013E10
Τίτλος: Ανάπτυξη κρίσιμων βασικών ικανοτήτων και εργασιακής εμπειρίας για την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας αποφοίτων
Προϋπολογισμός: 73.744,00€

Περίοδος υλοποίησης σχεδίου

Ιούνιος 2022 – Νοέμβριος 2023

Φορείς και χώρες υποδοχής

Περίληψη σχεδίου

Ομάδες στόχος για να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή κινητικότητα την τρέχουσα περίοδο, είναι ομάδες σπουδαστών των ειδικοτήτων Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων και Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής, για τις οποίες η ευρωπαϊκή κινητικότητα θα αποτελέσει μια εξαιρετικής σημασίας ώθηση προς μία νέα σύγχρονη επαγγελματική νοοτροπία για τους εμπλεκόμενους και αύξηση του επιπέδου ποιότητας της εκπαίδευσης που επιδιώκει το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.

Πιο συγκεκριμένα η πρώτη ροή, αφορά κινητικότητα στο Βερολίνο της Γερμανίας, 15 σπουδαστών της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου, όπου σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Haus der kleinen Forscher (Σπίτι των μικρών εξερευνητών) θα συμμετέχουν σε ένα προσαρμοσμένο module απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με θεματικό αντικείμενο την ενσωμάτωση εννοιών STEM στην προσχολική αγωγή (“STEM is everywhere”). Η δεύτερη ροή, αφορά κινητικότητα στη Δρέσδη της Γερμανίας, 15 σπουδαστών της ειδικότητας Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής, όπου σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Πανεπιστημιακής Σχολής Καλών Τεχνών της Δρέσδης, θα συμμετέχουν σε ένα προσαρμοσμένο module απόκτησης τυπικής εργασιακής εμπειρίας πάνω
σε βασικές τεχνικές προληπτικής συντήρησης (konservierung) ζωγραφικών έργων σύγχρονης τέχνης. Έχει σχεδιαστεί τόσο η παρακολούθηση σεμιναρίων αλλά και η εργαστηριακή-πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών μας, σε αντίστοιχους επαγγελματικούς χώρους.

Αποτέλεσμα αξιολόγησης

Συνολική βαθμολογία 91.0 / 100

Η πρόταση εγκρίθηκε.

Α’, Β’ ΡΟΗ
Συμμετέχοντες: 10 συμμετέχοντες +1 συνοδός
Διάρκεια: 14+2 (ταξίδι) ημέρες
Χώρα προορισμού: ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Συνολική εγκεκριμένη χρηματοδότηση: 50.024,00€

Μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ (Ι.Κ.Υ.) όλα τα αποτελέσματα Erasmus+ 2022 πατώντας εδώ.