Κατηγορία πρότασης

Βασική Δράση 1 – Κινητικότητα
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση KA1

Στοιχεία σχεδίου κινητικότητας

Κωδικός προγράμματος: 2023-1-EL01-KA122-VET-000128340
Τίτλος: Ανάπτυξη κρίσιμων βασικών ικανοτήτων και εργασιακής εμπειρίας για την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας αποφοίτων
Προϋπολογισμός: 74.876,00€

Περίοδος υλοποίησης σχεδίου

Ιούνιος 2023 – Νοέμβριος 2024

Φορείς και χώρες υποδοχής

Περίληψη σχεδίου

Ομάδες στόχος για να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή κινητικότητα την τρέχουσα περίοδο, είναι ομάδες σπουδαστών των ειδικοτήτων Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής και του Τουρισμού, για τις οποίες η ευρωπαϊκή κινητικότητα θα αποτελέσει μια εξαιρετικής σημασίας ώθηση προς μία νέα σύγχρονη επαγγελματική νοοτροπία για τους εμπλεκόμενους και αύξηση του επιπέδου ποιότητας της εκπαίδευσης που επιδιώκει το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.

Πιο συγγκεκριμένα:

Η πρώτη ροή αφορά την πρακτική εμπειρία στην οργανωτική και παραγωγική λειτουργία μίας σύγχρονης παραγωγικής μονάδας αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την ISCOM Formazione Modena και τη συμμετοχή τμήματος 15 σπουδαστών από τις ειδικότητες Ζαχαροπλαστικής και Μαγειρικής.

Η δεύτερη ροή αφορά την πρακτική εμπειρία στις διάφορες διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας μίας σύγχρονης τουριστικής μονάδας, ανεξαρτήτως τάξης και δυναμικότητας. Θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την σχολή τουριστικών επαγγελμάτων IES Escuela Superior de Hostelería y Turismo της Comunidad de Madrid, με τη συμμετοχή 15 σπουδαστών από τις ειδικότητες Τουριστικών.

Οι δραστηριότητες κάθε ροής θα έχουν διάρκεια 14 ημερών και θα περιλαμβάνουν μείγμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 45 ωρών και πρακτικής άσκησης.

Αποτέλεσμα αξιολόγησης

Συνολική βαθμολογία 84.0 / 100

Η πρόταση εγκρίθηκε.

Α’ ΡΟΗ
Συμμετέχοντες: 15 συμμετέχοντες +1 συνοδός
Διάρκεια: 14+2 (ταξίδι) ημέρες
Χώρα προορισμού: ΙΤΑΛΙΑ

Β’ ΡΟΗ

Συμμετέχοντες: 15 συμμετέχοντες +1 συνοδός
Διάρκεια: 14+2 (ταξίδι) ημέρες
Χώρα προορισμού: ΙΣΠΑΝΙΑ

Συνολική εγκεκριμένη χρηματοδότηση: 74.156,00€

Μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ (Ι.Κ.Υ.) όλα τα αποτελέσματα Erasmus+ 2023 πατώντας εδώ.