Μετά από αναβάθμιση της υπηρεσίας και αναγκαίες αλλαγές του ΠΣΔ, οι εκπαιδευτές οποίοι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα WebEx θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες ώστε να είναι ξανά λειτουργική η ψηφιακή τους αίθουσα.

Αρχικά θα πρέπει να συνδεθούν στην πύλη εισόδου της υπηρεσίας στο https://webex.sch.gr. Στην ιστοσελίδα του λογαριασμού τους, θα βρουν το νέο σύνδεσμο της ψηφιακής τους τάξης.

Η αλλαγή που υπάρχει αφορά στην προσθήκη του ψηφίου «2» μετά την λέξη «secondary» στο σύνδεσμο της ηλεκτρονικής τάξης του κάθε εκπαιδευτικού.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η προηγούμενη διεύθυνση έχει απενεργοποιηθεί.

Σημαντικό

Υπενθυμίζουμε ότι ο σύνδεσμος των ηλεκτρονικών τάξεων των εκπαιδευτών, για λόγους προστασίας της ψηφιακής τάξης και πρόσβασης από τρίτους, δε θα πρέπει να αναρτάται δημόσια, αλλά να κοινοποιείται μόνο στους καταρτιζόμενους.

Διευκρίνηση

Η αλλαγή αυτή δεν έχει πανελλαδική εφαρμογή και γι’ αυτό δε θα πρέπει να διαδίδεται ως γενική οδηγία προς όλους, εφόσον υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες δεν υπάρχει μεταβολή.

Δείτε περισσότερα στη σχετική ανακοίνωση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικύου πατώντας εδώ.