Σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., δημοσιεύεται σήμερα Παρασκευή, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2023Β, ώστε να ληφθεί υπόψη από τους εκπαιδευτές κατά τη δήλωση μαθημάτων. Όπως προβλέπεται, δεν επιτρέπονται αλλαγές στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Τα μαθήματα σε κάθε ειδικότητα, θα ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση των αναθέσεων μαθημάτων σε εκπαιδευτές. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων κάθε ειδικότητας, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Μπορείτε επίσης, να συμβουλευτείτε πατώντας εδώ, το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης του εξαμήνου.

Σημαντική διευκρίνιση

Η τελική έγκριση από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., των ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν στο χειμερινό εξάμηνο 2023Β, αναμένεται να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Γι’ αυτό οι υποψήφιοι εκπαιδευτές, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να επιβεβαιώσουν τη λειτουργία της ειδικότητας πριν την τελική υποβολή της Δήλωσης μαθημάτων.

Συνημμένα αρχεία