Σύμφωνα με το αριθ. Κ5/7698/22-01-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, με θέμα: “Τελικές εξετάσεις Δ.Ι.Ε.Κ. εξαμήνου 2020Β” οι τελικές εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 2020Β, θα διεξαχθούν από απόσταση.

Κατόπιν τούτου, συνιστάται η αξιολόγηση των σπουδαστών να διενεργηθεί με εκπόνηση γραπτής εργασίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά το χειμερινό εξάμηνο 2020Β, στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, το πλαίσιο για τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης από απόσταση που έχουμε σχεδιάσει, είναι αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόστηκε για τη διεξαγωγή της εξέτασης προόδου.

Αφενός δίνει τη δυνατότητα της επιλογής θεμάτων από τους εκπαιδευτές για τους καταρτιζόμενους και αφετέρου τη βέλτιστη επιλογή της μεθόδου αξιολόγησης (ασύγχρονη ή σύγχρονη) για κάθε μάθημα, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την αρτιότητα και την αξιοπιστία των εξετάσεων.

Δείτε συνημμένα τη σχετική εγκύκλιο.

Συνημμένα αρχεία