Την 31.08.2021 λήγει η τρέχουσα 3ετής θητεία του Διευθυντή του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου Δρ Ιωάννη Γ. Χατζή.

Με την ολοκλήρωσή της ο Διευθυντής, συνέταξε συνοπτικό απολογισμό, για την παρουσίαση της πορείας του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου την τριετία 2018-2021.

Μπορείτε να βρείτε το συνοπτικό απολογισμό είτε ακολουθώντας το μενού “Το ΙΕΚ >> Συνοπτικοί Απολογισμοί” είτε άμεσα, πατώντας εδώ.