Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι κατόπιν αξιολόγησης που διενεργήθηκε από
αξιολογητές της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού, η αίτηση που είχε υποβάλλει το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, για υλοποίηση σχεδίου κινητικότητας, με τίτλο “Ανάπτυξη κρίσιμων βασικών ικανοτήτων και εργασιακής εμπειρίας για την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας αποφοίτων”, με κωδικό αριθμό 2021-1-EL01-KA122-VET-000030846 εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.

Η μέγιστη κοινοτική επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 59.112,00 ευρώ, όπως αποτυπώνεται στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό και αφορά την πραγματοποίηση δύο ροών των 12 ατόμων στην Ιταλία.

Ομάδες στόχος για να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή κινητικότητα την τρέχουσα περίοδο, είναι ομάδες σπουδαστών των ειδικοτήτων Αισθητικής/Κομμωτικής και Μαγειρικής/Ζαχαροπλαστικής.

Πιο συγκεκριμένα οι ροές θα πραγματοποιηθούν στη Νάπολη και τη Μπολόνια, στην Ιταλία. Έχει επιλεγεί η συνεργασία μας με οργανισμούς υποδοχής που έχουν σημαντική εμπειρία, στην υλοποίηση προγραμμάτων σε αυτές τις ειδικότητες. Έχει σχεδιαστεί τόσο η παρακολούθηση σεμιναρίων αλλά και η εργαστηριακή-πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών μας, σε αντίστοιχους επαγγελματικούς χώρους.

Η πρώτη ροή αφορά την πρακτική εμπειρία στην οργανωτική και παραγωγική λειτουργία της σύγχρονης επαγγελματικής κουζίνας υψηλών προδιαγραφών. Θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τη Σχολή Ξενοδόχων και Εστίασης (IAL) Emilia Romagna στο campus του Cesenatico (https://www.ialemiliaromagna.it/sede/cesenatico), με τη συμμετοχή τμήματος 12 σπουδαστών από τις ειδικότητες Μαγειρικής/Ζαχαροπλαστικής. Η δραστηριότητα θα έχει διάρκεια 14 ημερών.

Η δεύτερη ροή αφορά την πρακτική εμπειρία στο αντικείμενο της θεραπευτικής αισθητικής, δηλαδή μη επεμβατικών θεραπευτικών/αισθητικών παρεμβάσεων στο πρόσωπο και το σώμα, με χρήση εξοπλισμού που συναντάται σε σύγχρονα κέντρα αισθητικής, καθώς και α. Θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Ακαδημία Liliana Paduano και το Κέντρο Αισθητικής της Ακαδημίας στη Νάπολη (https://www.accademialilianapaduano.it), με τη συμμετοχή 12 σπουδαστών από τις ειδικότητες Ομάδες στόχος για να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή κινητικότητα την τρέχουσα περίοδο, είναι ομάδες σπουδαστών των ειδικοτήτων Αισθητικής/Κομμωτικής. Η δραστηριότητα θα έχει διάρκεια 14 ημερών.

Και στις δύο ροές θα πραγματοποιηθούν επιπλέον στοχευμένες επισκέψεις και πολιτιστικές δραστηριότητες με επίκεντρο την προσαρμογή, την πολυμορφία και τη συμπερίληψη.