Μετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτών ανά μάθημα, θα ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσης μαθημάτων σε εκπαιδευτές.

Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 26 του Κανονισμού λειτουργίας (δείτε εδώ).

Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, εφαρμόζει μια νέα διαδικασία διερεύνησης διαθεσιμότητας εκπαιδευτών, μέσω της εφαρμογής Personal.info, κατά την οποία η απάντηση του εκπαιδευτή δεν είναι αναγκαίο να αποστέλλεται με email στο ΙΕΚ, αλλά μπορεί να δηλώνεται άμεσα, πατώντας σε ηλεκτρονικό σύνδεσμο που βρίσκεται στο email που λαμβάνει από το ΔΙΕΚ με την πρόταση της ανάθεσης. Στην ηλεκτρονική φόρμα που θα εμφανιστεί, ο εκπαιδευτής καταχωρεί την απάντησή του, για τη συνολική ή εν μέρει αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης ανάθεσης, η οποία καταγράφεται ακολουθώντας τις αναγκαίες απαιτήσεις που θέτει ο Κανονισμός λειτουργίας για το σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση εντός της προθεσμίας των 5 ωρών, όπως προβλέπεται, θα θεωρηθεί ότι υπάρχει συνολική άρνηση στην πρόταση ανάθεσης και θα σταλεί πρόταση ανάθεση στον επόμενο υποψήφιο του πίνακα.

Μετά την ολοκλήρωση των αναθέσεων θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.