Μετά την ανακοίνωση από τη ΓΓΔΒΜΝΓ των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων, μετά τις ηλεκτρονικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν για εγγραφή σε ειδικότητες των Δημοσίων ΙΕΚ, ξεκινούν σήμερα οι εγγραφές στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου στις παρακάτω ειδικότητες:

  1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
  2. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  3. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
  4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
  5. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Οι υπόλοιπες 4 ειδικότητες που είχαν προταθεί, δε συγκέντρωσαν τον απαραίτητο αριθμό αιτήσεων και δε θα λειτουργήσουν.

Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί και μπορούν να εγγραφούν στις παραπάνω ειδικότητες (σύμφωνα με την αίτησή τους) μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου για να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής.

Ωστόσο, όσοι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σ’ αυτές και δεν είχαν υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικά, μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ και να καταθέτουν χειρόγραφη αίτηση εγγραφής, για την κάλυψη κενών θέσεων στα τμήματα.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν, φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Τίτλου Σπουδών.

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της αίτησης.

Επίσης εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ και στα τηλέφωνα 26310-50100 και 26310-50101, κατά τις ώρες λειτουργίας.