Μετά την ολοκλήρωση των αναθέσεων μαθημάτων σε εκπαιδευτές στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, ανακοινώνεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων σε κάθε ειδικότητα.

Όπως θα δείτε, υπάρχουν ελάχιστες εκκρεμότητες σε αναθέσεις μαθημάτων, οι οποίες αναμένουμε να καλυφθούν το συντομότερο, χωρίς ωστόσο να επηρεάσουν την εφαρμογή του προγράμματος συνολικά.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τη Δευτέρα, 18.10.2021.

Σημαντική παρατήρηση

Στο πρόγραμμα εμφανίζονται ορισμένες ώρες με τίτλο “ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ”. Οι ώρες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των απαιτούμενων ωρών αναπλήρωσης μαθημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιούνται όταν κρίνεται αναγκαίο και μετά από σχετική συνεννόηση της Γραμματείας με τους διδάσκοντες.

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία