Μετά την ολοκλήρωση των αναθέσεων μαθημάτων σε εκπαιδευτές στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, ανακοινώνεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων σε κάθε ειδικότητα.

Δυστυχώς, υπάρχουν ελάχιστες εκκρεμότητες σε αναθέσεις μαθημάτων, οι οποίες αναμένουμε να καλυφθούν το συντομότερο, χωρίς ωστόσο να επηρεάσουν την εφαρμογή του προγράμματος συνολικά.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από την Πέμπτη, 17.02.2022, ημέρα έναρξης μαθημάτων.

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία