Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 4810/τ.Β/31.10.2020) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543) που καθορίζει, με βάσει τα νέα δεδομένα, τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων και των δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. και τα νέα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

Στο Κεφάλαιο Β’, άρθρα 10-18, περιγράφονται ειδικότερα τα νέα μέτρα που αφορούν τη λειτουργία των ΙΕΚ, τα οποία αναφέρουν και συγκεκριμένα:

  • Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας
  • Λειτουργία εργαστηρίων, πρακτικής άσκησης και μαθητείας.
  • Αναστολή εκπαιδευτικών επισκέψεων και διαδικασίες πραγματοποίησης εκδηλώσεων
  • Γενικά μέτρα προστασίας και λειτουργία κυλικείων
  • Εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων
  • Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών
  • Ειδική άδεια απουσίας εκπαιδευτών και εκπαιδευτικού προσωπικού

Δείτε το ΦΕΚ στο συνημμένο αρχείο.

Παρακαλούμε για την τήρηση των νέων μέτρων και ιδιαίτερα για την τήρηση αποστάσεων και για την υποχρεωτική χρήση μάσκας, ώστε να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς και υγιείς και να συμβάλουμε στον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού.