Μετά την αντιμετώπιση ορισμένων εκκρεμοτήτων σε αναθέσεις μαθημάτων, οι οποίες προέκυψαν μετά από παραίτηση εκπαιδευτών, έγιναν οι αναγκαίες αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Επίσης, στο πρόγραμμα εμφανίζονται ήδη ορισμένες ώρες αναπλήρωσης μαθημάτων, οι οποίες δε θα πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου αλλά θα πραγματοποιούνται όταν κρίνεται αναγκαίο και μετά από σχετική συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την ερχόμενη Δευτέρα, 26.10.2020.

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία