Στο ΦΕΚ 5837/τ.Β’/15.12.2021 δημοσιεύθηκε ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο νέος Κανονισμός λειτουργίας επιφέρει αρκετές και σημαντικές αλλαγές, τόσο στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη φοίτηση, όσο και στην οργάνωση και διοικητική λειτουργία του ΔΙΕΚ.

Επίσης, προβλέπει την εφαρμογή πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας από το ΔΙΕΚ, η οποία βασίζεται σε μία διαδικασία συνεχούς βελτίωσης, η υλοποίηση της οποίας περιλαμβάνει συγκεκριμένα και διακριτά στάδια αξιολόγησης.

Τέλος, αναπροσαρμόζονται οι διαδικασίες ανάθεσης μαθημάτων σε εκπαιδευτές, όσο και τα όρια διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή.

Η εφαρμογή του νέου Κανονισμού αρχίζει από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022.

Δείτε το νέο Κανονισμό Λειτουργίας, πατώντας εδώ.