Την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023, ολοκληρώνονται τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2023Α. Στη συνέχεια ξεκινούν οι τελικές εξετάσεις του εξαμήνου, οι οποίες θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία