Μετά την ολοκλήρωση των αναθέσεων μαθημάτων σε εκπαιδευτές, ανακοινώνουμε το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2020Β.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εκκρεμότητες σε αναθέσεις μαθημάτων, οι οποίες προέκυψαν μετά από παραίτηση εκπαιδευτών την τελευταία στιγμή και θα καλυφθούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Θα προσπαθήσουμε οι αλλαγές που θα προκύψουν να μη φέρουν σημαντική αναστάτωση στο πρόγραμμα.

Επίσης, στο πρόγραμμα εμφανίζονται ήδη ορισμένες ώρες αναπλήρωσης μαθημάτων, οι οποίες δε θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου αλλά θα πραγματοποιούνται μετά από σχετική συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία