Με σχετική ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενημερώνει ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) παρατείνεται έως την Παρασκευή, 24-09-2021.

Προσοχή
Η τελευταία ημέρα ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού για τα εξέταστρα, μέσω της εφαρμογής e-Πληρωμές του ΕΟΠΠΕΠ, ορίζεται η Πέμπτη 23-09-2021.