Συνεχίζονται στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου οι εγγραφές για την κάλυψη κενών θέσεων στις ειδικότητες:

 • ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

Δικαιολογητικά

Για την εγγραφή απαιτούνται:

 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λπ.).
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Προσφερόμενες παροχές

 • Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ παρέχεται δωρεάν.
 • Η υποχρεωτική πρακτική άσκηση, είναι επιδοτούμενη με το 80% του κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
 • Δελτίο μειωμένου εισιτηρίου, στο αστικό ΚΤΕΛ του Δήμου της Ι.Π. Μεσολογγίου και στο υπεραστικό ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας.
 • Ετήσιο στεγαστικό επίδομα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση δύο (2) εξαμήνων κατάρτισης, για αυτούς που προβούν σε ενοικίαση κατοικίας στο Μεσολόγγι, για την ολοκλήρωση της κατάρτισης.
 • Αναβολή στράτευσης για την ολοκλήρωση της κατάρτισης.