Συνεκτιμώντας τα υγειονομικά δεδομένα της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στην ευρύτερη περιοχή, τα μαθήματα στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου από Δευτέρα, 24.05.2021 έως και την Παρασκευή, 28.05.2021, θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση, όπως ήδη πραγματοποιούνται.

Όπως είχε ήδη συζητηθεί, στην τελευταία τηλεδιάσκεψη με τους εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου την περασμένη εβδομάδα, συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η κατάρτιση με μεθόδους εξ αποστάσεως σε όλα τα μαθήματα (θεωρητικά και εργαστηριακά).

Όπως προβλέπεται από τη σχετική ΚΥΑ, σε κάθε περίπτωση τα θεωρητικά μαθήματα θα ολοκληρωθούν με διαδικασίες εξ αποστάσεως.

Σε ότι αφορά τα εργαστηριακά μαθήματα, από την ερχόμενη Δευτέρα, 31.05.2021 και μέχρι τη λήξη του εξαμήνου, μετά από σχετική εισήγηση του εκπαιδευτή ο οποίος θα προτείνει τη δια ζώσης πραγματοποίηση του εργαστηριακού του μαθήματος, θα εκδίδεται από τη Διεύθυνση του ΔΙΕΚ σχετική Απόφαση, ώστε να προγραμματιστεί και να προετοιμαστεί ή πραγματοποίησή τους με ασφάλεια για όλους τους συμμετέχοντες. Γι’ αυτά, θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση και θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες.