Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, Δευτέρα 28.09.2020 το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου είναι κλειστό λόγω κατάληψης του σχολικού συγκροτήματος από μαθητές συστεγαζόμενου σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για την εξυπηρέτησή τους να χρησιμοποιούν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα που έχει αναρτηθεί για το σκοπό αυτό στην [Επικοινωνία] ή να αποστέλλουν σχετικό email.