Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.
Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.

Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών

Τομείς απασχόλησης
· Σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες παρασκευής, επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων και ποτών.
· Σε εργαστήρια παρασκευής τροφίμων και εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίμων (βοηθοί αναλυτές).
· Σε ειδικευμένες θέσεις πωλητού χονδρικής πώλησης τροφίμων (dealer).
· Σε ειδικευμένες θέσεις χειριστού πωλήσεων τροφίμων λιανικής και αποθηκαρίου τροφίμων.

Οδηγός σπουδών
Categories