Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.
Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.

Τεχνικός Δασικής Προστασίας

Τομείς απασχόλησης
· Σε Δήμους
· Σε Δημόσιες Υπηρεσίες
· Σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
· Σε προστατευόμενες δασικές περιοχές- εθνικούς δρυμούς
· Σε δασοτεχνικά έργα
· Σε ιδιωτικούς χώρους αναψυχής
· Σε γραφεία εξυπηρέτησης δασικών υποθέσεων
· Ως ιδιωτικός υπάλληλος σε ιδιώτες δασοκτήμονες
· Σε πάρκα ως δασοφύλακες
· Σε εταιρίες οργάνωσης δραστηριοτήτων στη φύση του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε.

Οδηγός σπουδών
Categories