Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.
Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.

Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής

Τομείς απασχόλησης

Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής» των ΙΕΚ, μπορεί να εργαστεί σε δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια υπό την επίβλεψη υπεύθυνου συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (ΠΕ ή ΤΕ) και δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα.

Η μέχρι τώρα εξέλιξη του επαγγελματικού κλάδου έχει καταδείξει ότι οι επαγγελματικοί χώροι για τεχνικούς συντήρησης έργων ζωγραφικής είναι:

  • οι Εφορίες Αρχαιοτήτων και νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού που απασχολούν συντηρητές είτε ως μόνιμο προσωπικό, είτε ως εποχιακό, με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου,
  • τα Ιδιωτικά και Κρατικά Μουσεία και Πινακοθήκες,
  • τα Ιδιωτικά Εργαστήρια Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
  • οι Τεχνικές και κατασκευαστικές Εταιρίες που αναλαμβάνουν Δημόσια Έργα (Αναστηλώσεις, Μετρό κ.α.),
  • οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
  • οι Επιχειρήσεις Εμπορίας Έργων Τέχνης,
  • το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων,
  • οι Εκκλησιαστικές συλλογές και τα μουσεία.
Οδηγός σπουδών
Categories