Συνεχίζοντας την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας με κωδικό αριθμό 2021-1-EL01-KA122-VET-000030846 και τίτλο «Ανάπτυξη κρίσιμων βασικών ικανοτήτων και εργασιακής εμπειρίας για την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας αποφοίτων» για τη δράση ΚΑ1 του προγράμματος Erasmus+, το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου πραγματοποιεί στη Μπολόνια της ΙΤΑΛΙΑΣ, το χρονικό διάστημα 05/12/2022 – 20/12/2022 τη 2η ροή καταρτιζόμενων.

Στην ομάδα συμμετέχουν 12 καταρτιζόμενοι των ειδικοτήτων Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής.

Για να παρακολουθείτε τις καθημερινές δραστηριότητες της ομάδας και να έχετε συνεχή ενημέρωση της εξέλιξης του προγράμματος, μπορείτε να παρακολουθείτε τη σελίδα που έχουμε ετοιμάσει στο Padlet στη διεύθυνση: https://padlet.com/saekmesol/Erasmus_2021_FlowB