Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα για τους 10.805 υποψηφίους που εξετάστηκαν σε 184 ειδικότητες του Θεωρητικού και 180 ειδικότητες Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. 2020.

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://pistop.eoppep.gr/eop_c0040.php

Στους επιτυχόντες θα χορηγηθεί “Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης”, στην οποία αναγράφεται η βαθμολογία του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων.

Για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. η Βεβαίωση επέχει θέση “Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5“.

Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των υποψηφίων και την ανάγκη για προστασία της δημόσιας υγείας, η Βεβαίωση Πιστοποίησης χορηγείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του συνδέσμου: http://pistop.eoppep.gr/eop_c0059.php και θα είναι διαθέσιμη από την προσεχή εβδομάδα.

Τα Διπλώματα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, θα εκδοθούν και θα χορηγηθούν στους επιτυχόντες μελλοντικά, μετά από σχετικές ανακοινώσεις.