Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου, έχει ξεκινήσει τη σύνταξη πρότασης με τις νέες ειδικότητες, που θα προτείνει στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, η οποία θα εγκρίνει τελικά τη λειτουργία τους το νέο εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Με την παρούσα ανοικτή πρόσκληση καλούμε τους εκπροσώπους της Δημόσιας Διοίκησης, επαγγελματικούς φορείς και εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων (εργοδοτών και εργαζομένων) της περιοχής, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για νέες ειδικότητες, συμμετέχοντας σε ένα γόνιμο ανοικτό κοινωνικό διάλογο, με σκοπό τη διαρκή προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε την πρόσκληση.

Συνημμένα αρχεία