Το Υπουργείο Παιδείας από την πρώτη στιγμή, μετά την απαγόρευση λειτουργίας του συνόλου των δομών εκπαίδευσης, ενεργοποίησε τη δυνατότητα πραγματοποίησης μαθημάτων από απόσταση.

Στην ίδια κατεύθυνση η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, με σχετικές οδηγίες προς όλα τα Δημόσια ΙΕΚ, προβλέπει τη χρήση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης από τα ΔΙΕΚ, ως το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι εκπαιδευτές και σπουδαστές την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.

Το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου, από το 2016 διατηρεί αλλά και χρησιμοποιεί το Open eClass, ως οργανωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης η οποία υποστηρίζει την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για όλα τα μαθήματα των ειδικοτήτων.

Παράλληλα, λόγω της έκτακτης συγκυρίας, το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου οργανώνει αντίστοιχη πλατφόρμα για βέλτιστη υποστήριξη της διαδικασίας και με την υποστήριξη της υπηρεσίας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου στηρίζει την πραγματοποίηση μαθημάτων εξ αποστάσεως, αλλά ταυτόχρονα πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή δε μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία, ιδιαίτερα όταν αφορά την κατάρτιση. Η ανθρώπινη δια ζώσης επικοινωνία, η διαλεκτική και η σχέση εκπαιδευτή-σπουδαστή που αναπτύσσεται, δε μπορεί να αντικατασταθεί. Δε μπορούμε όμως να μην αναγνωρίζουμε ότι μπορεί απλώς να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο, όταν παρουσιάζονται αντικειμενικές δυσκολίες και ανάγκες (όπως οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε), καθιστώντας έστω και με τον τρόπο αυτό, τη μάθηση αναφαίρετο δικαίωμα όλων.

Γι’ αυτό, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευτές και οι σπουδαστές μας, τους καλούμε να συμμετάσχουν και να εκμεταλλευτούν αυτή τη νέα δυνατότητα παροχής κατάρτισης από απόσταση, όχι μόνο για προσωπικό όφελος αλλά και ως μια νέα προοπτική στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, που αργά ή γρήγορα θα τους χρειαστεί μελλοντικά.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://eclass.iekmesol.sch.gr

Δείτε στα συνημμένα αρχεία το αναλυτικό Δελτίο τύπου.

Συνημμένα αρχεία