Σήμερα, ανακοινώθηκαν από το ΙΚΥ, τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα Βραχυπρόθεσμα Σχέδια στη Βασική Δράση 1 (ΚΑ122) του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Erasmus+ 2023.

Το σχέδιο κινητικότητας που υποβλήθηκε από το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου εγκρίθηκε, λαμβάνοντας συνολική βαθμολογία 84.0 / 100.

Ομάδες στόχος για να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή κινητικότητα την τρέχουσα περίοδο, είναι καταρτιζόμενοι των ειδικοτήτων Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής και του Τουρισμού, για τις οποίες η ευρωπαϊκή κινητικότητα θα αποτελέσει μια εξαιρετικής σημασίας ώθηση προς μία νέα σύγχρονη επαγγελματική νοοτροπία για τους εμπλεκόμενους και αύξηση του επιπέδου ποιότητας της εκπαίδευσης που επιδιώκει το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για την πρόταση πατώντας εδώ.

Σ’ αυτό το πλαίσιο κινείται και η προσπάθειά μας τα τελευταία δύο χρόνια, για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Τα προγράμματα αυτά που στηρίζουν την κινητικότητα καταρτιζόμενων στο εξωτερικό (χωρίς δικά τους έξοδα), δίνουν σημαντικό πλεονέκτημα στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου. Φέτος το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, είναι μέσα στα περίπου 20 ΔΙΕΚ από τα 125 στην Ελλάδα που θα υλοποιήσει δύο ροές κινητικότητας.

Δίνεται μια σημαντική ευκαιρία και στους νέους καταρτιζόμενους που θα επιλέξουν τις ειδικότητες αυτές, να συμμετάσχουν σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ στο εξωτερικό, που θα υλοποιήσει το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου τη χρονιά 2023-2024.

Δείτε την Απόφαση χρηματοδότησης στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία