Εγκύκλιο για την εισαγωγή στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. των υποψηφίων που θα συμπληρώσουν το παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο, ταυτόχρονα με το Μηχανογραφικό των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, η υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου θα γίνει κατά την ίδια ακριβώς περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης) και θα αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε συγκεκριμένες ειδικότητες ανά Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι η παραπάνω διαδικασία, θα είναι η πρώτη φάση για την εισαγωγή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το έτος κατάρτισης 2021-2022. Στη συνέχεια σε δεύτερη φάση, θα ακολουθήσει όπως κάθε χρόνο, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής καταρτιζόμενων, την περίοδο Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 και τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ (αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ ή άλλων Υπουργείων).

Η δεύτερη αυτή φάση επιλογής, θα αφορά στην κάλυψη θέσεων ανά ειδικότητα που είτε δεν καλύφθηκαν από τη διαδικασία υποβολής του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, είτε οι ειδικότητες που προκηρύχθηκαν δεν περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό δελτίο.

Διευκρινίζεται ότι, υποψήφιοι που δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε τμήμα Δημοσίου Ι.Ε.Κ. κατά την πρώτη φάση, διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων της δεύτερης φάσης.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. (επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων) έχουν μόνο απόφοιτοι ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), όπως αυτά ορίζονται στον ν. 4763/2020.

Δείτε αναλυτικά, στα συνημμένα αρχεία τη σχετική εγκύκλιο.

Συνημμένα αρχεία