Την Παρασκευή, 18.03.2022 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των πρακτικά ασκούμενων του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου για την επιδότηση της πρακτικής άσκησης.

Στο πλαίσιο του του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια ΒίουΜάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.ΕΚ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Στην ενημέρωση, παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλες οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρηθούν από όλους τους εμπλεκόμενους, (ΙΕΚ, εργοδότες, καταρτιζόμενους) ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα και να καταβληθεί τελικά το ποσό στους καταρτιζόμενους χωρίς καθυστερήσεις.

Επίσης, οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν απαντήσεις σε απορίες τους και να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους για την πρακτικής τους άσκηση.