Προχωρά η ίδρυση Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας στα Δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, βάσει του νόμου 4763/2020 και προγραμματίζεται η λειτουργία τους, κατά τους πρώτους μήνες του 2023.

Tα Γ.Ε.Α.Σ. πρόκειται να στελεχωθούν με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με Συμβούλους σταδιοδρομίας και ειδικούς επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Ήδη, δημοσιεύθηκε η υπουργική Απόφαση Κ5/159637/22.12.2022 στο ΦΕΚ 6879/τ.Β’/30.12.2022 (δείτε στα συνημμένα αρχεία), με την οποία καθορίζονται τα καθήκοντα, τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής των Συντονιστών Συμβούλων στα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όπως προβλέπεται, σε κάθε δημόσιο Ι.Ε.Κ. αρμοδιότηταςτου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πρόκειται να λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) με κύριες αρμοδιότητες, την οργάνωση, εποπτεία και παρακολούθηση της μαθητείας και πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. καθώς και την παρακολούθηση της ένταξης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας.

Σε κάθε Γ.Ε.Α.Σ. απασχολείται ένας (1) Συντονιστής Σύμβουλος, όταν στο Δ.Ι.Ε.Κ. λειτουργούν μέχρι πέντε (5) τμήματα ή φοιτούν μέχρι εκατόν πενήντα (150) καταρτιζόμενοι, ενώ όταν λειτουργούν πάνω από πέντε (5) τμήματα ή φοιτούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) καταρτιζόμενοι απασχολούνται δύο (2) Συντονιστές Σύμβουλοι.

Το Γ.Ε.Α.Σ. που πρόκειται να λειτουργήσει στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, σύμφωνα με τη δυναμικότητά του, προβλέπεται να στελεχωθεί από δύο (2) Συντονιστές Συμβούλους.

Συνημμένα αρχεία