Το Υπουργείο Παιδείας, εξέδωσε δύο εγκυκλίους που αφορούν την υποβολή Μηχανογραφικού για την εισαγωγή των αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στα ΙΕΚ.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ έχουν:
α. Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ αλλά και Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ του 2021. Για την υποβολή του εν λόγω Π.Μ.Δ. θα χρησιμοποιήσουν τον κωδικό ασφαλείας (password) που θα έχουν ήδη δημιουργήσει.

β. Οι τελειόφοιτοι των ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ αλλά και ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ, του τρέχοντος σχολικού έτους που δε συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ του 2021. Η δημιουργία του κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, θα γίνεται στο ΓΕΛ που φοιτούσαν.

Για να δείτε τις ειδικότητες και τον αριθμό των εισακτέων στα ΙΕΚ με το Παράλληλο Μηχανογραφικό πατήστε εδώ.

Τι δύο εγκυκλίους μπορείτε να τις δείτε στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία