Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. Κ5/9884/27.01.2023 εγκυκλίου για τη χορήγηση Στεγαστικού Επιδόματος Δημοσίων Ι.Ε.Κ., παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 με αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.-Υ.ΠΑΙ.Θ. μέχρι την Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται σε ειδική εφαρμογή στο σύνδεσμο https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για αναλυτικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.