Σαράντα εννέα χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 14 έως στις 17 του Νοέμβρη του 1973. Ένα ακόμη ιστορικό γεγονός, άοπλου ξεσηκωμού του Ελληνικού λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας, για ελευθερία, δημοκρατία, ψωμί και δικαίωμα στη μόρφωση, που διατηρεί ακόμη και σήμερα την ιστορική του αξία.

Τα γεγονότα εκείνων των ημερών στο Πολυτεχνείο, συμπυκνώνουν την αντίδραση μιας γενιάς στον αυταρχισμό της δικτατορίας. Μας υπενθυμίζουν ότι η Δημοκρατία δεν ήταν πάντα δεδομένη σε τούτη τη χώρα.

Το Πολυτεχνείο παραμένει ζωντανό στη μνήμη και στη συνείδηση του λαού, διδάσκει και εμπνέει. Είναι μια περίοδος της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας που μεταφέρει το μήνυμα της ασυμβίβαστης πάλης για την ελευθερία, τη δημοκρατία, την κοινωνική πρόοδο.

Η δική μας πρόκληση είναι να το εμβαθύνουμε, επικαιροποιημένο και προσαρμοσμένο στις υφιστάμενες συνθήκες που επικρατούν στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Ο Διευθυντής
Ιωάννης Γ. Χατζής