Με σχετική πρόσκληση από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, καλούνται τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. να υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων ανά ΔΙΕΚ και ειδικότητα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία και η οποία θα αφορά μόνο σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2020Β.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης του Μητρώου, η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα μέλη του Μητρώου θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mitrooiek.minedu.gov.gr.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης είναι από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ώρα 15:00.

Δείτε συνημμένα τη σχετική πρόσκληση και αρχείο με οδηγίες για την υποβολή.

Επίσης μπορείτε να αναζητήσετε τις ειδικότητες που λειτουργούν σε όλα τα ΔΙΕΚ στα παρακάτω αρχεία:

Για τις ειδικότητες στο Α’ εξάμηνο πατήστε εδώ

Για τις ειδικότητες στο Γ’ εξάμηνο πατήστε εδώ