Με την αριθ. Κ3/37074/01.04.2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 266/τ.ΥΟΔΔ/06.04.2021, συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το Σ.Σ.Π.Α.Ε. έχει ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων – γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια Ι.Ε.Κ., Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑ.Λ., δημόσιες Ε.Σ.Κ και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της Περιφέρειας.

Τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται ως εξής:

 1. Ως Συνονιστής ορίζεται ο Ιωάννης Χατζής του Γεωργίου, Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου, με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Ορφανουδάκη του Ιωάννη, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Ναυπάκτου.
 2. Νικόλαος Κατσώνης του Δημητρίου, Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. Πάτρας, με αναπληρώτρια τη Νικολία Μπουροπούλου του Γεωργίου, Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ. Πύργου.
 3. Φώτιος Παπούτσης του Ευάγγελου, Διευθυντής του 1ου Ε.ΠΑ.Λ. Αγρινίου και Αναπληρωτής Συντονιστής, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Τσερδήλο-Βέρρα του Γεωργίου, Διευθυντή του 2ου ΕΠΑ.Λ. Πύργου.
 4. Γεράσιμος Καβαλιεράτος, του Σταύρου, Διευθυντής του 6ου Ε.ΠΑΛ. Πάτρας, με αναπληρωτή τον Ανδρέα-Αριστοτέλη Ριζόπουλο του Ευθύμιου, Διευθυντή του 9ου Εσπερινού Ε.ΠΑΛ. Πάτρας.
 5. Όλγα Κίτσου του Θεοδώρου, Διευθύντρια της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Πύργου, με αναπληρωτή τον Καλιακμάνη Αντώνιο του Δημητρίου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Αγρινίου.
 6. Νικόλαος Κατσουγκράκης του Παναγιώτη, εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος – Βοηθός Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, αρμόδιος για θέματα Παιδείας, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Φίλια του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 7. Θεόδωρος Μπαρής του Κωνσταντίνου, Δήμαρχος Ερυμάνθου, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Κωνσταντάρα του Γεωργίου, Δήμαρχο Θέρμου.
 8. Νικόλαος Κοτσώνης του Ελευθέριου, μέλος του ΔΣ Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ)-Εκπρόσωπος Σ.Ε.Β., ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Τελώνη του Αναστασίου, Τουριστικό Πράκτορα (Σ.Ε.Τ.Ε.).
 9. Ιωάννα Μακρή του Γεωργίου, επιστημονικό στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ως κοινός εκπρόσωπος των εργοδοτικών φορέων, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Πασιόπουλο του Σπυρίδωνος, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Ε..
 10. Φίλιππος Πουλαστίδης του Παναγιώτη, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), ως εκπρόσωπο των εργαζομένων.
 11. Κατερίνα Μπάρλου του Αλεξάνδρου, επιστημονική συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής.

Συνημμένα αρχεία