Ο Διευθυντής του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, Ιωάννης Γ. Χατζής, ο οποίος ορίστηκε Συντονιστής στο Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παραχώρησε συνέντευξη στην ΑΙΧΜΗ, για να παρουσιάσει τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου καθώς και το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει, στον σχεδίασμά της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Πέμπτης, 22.04.2021, με αριθ. 3326.

Μπορείτε να διαβάσετε όλη τη συνέντευξη στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία