Με το αρθ. 1, παρ. 3, του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 77 την 27.06.2023 (ΦΕΚ 130/τ.Α’/27.06.2023), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Επίσης, με το αρθ. 4, παρ. 2, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία το σχετικό ΦΕΚ

Συνημμένα αρχεία