Ανακοινώνεται το πρόγραμμα τελικών εξετάσεων για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2022Β. Οι εξετάσεις ξεκινούν την Τετάρτη, 8.2.2023 και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη, 14.2.2023. Δείτε το πρόγραμμα στα συνημμένα αρχεία.

Επίσης, στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε βασικές πληροφορίες και οδηγίες για τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων, όπως αυτές θα διεξαχθούν μετά την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ, που ισχύει.

Συνημμένα αρχεία